Κυκλική κίνηση

 Σκοπός: Να δείξουμε το ρόλο της κεντρομόλου δύναμης.

Διαδικασία:

  • Παίρνουμε ένα μικρό αυτοκινητάκι που κινείται με μπαταρίες και από το κέντρο μάζας του δένουμε μια λεπτή πετονιά μήκους περίπου 0,5 m.
  • Με τη βοήθεια σελοτέιπ δένουμε το άλλο άκρο της πετονιάς σε μια μικρή μπάλα την οποία δεν μπορεί να τραβήξει το αυτοκινητάκι
  • Θέτουμε σε λειτουργία το αμαξάκι. Το κινητό εκτελεί oμαλή κυκλική κίνηση.
  • Κόβουμε την πετονιά ή ανασηκώνουμε την μπάλα ακολουθώντας το αυτοκινητάκι.
  • Υπάρχει τώρα η κεντρομόλος δύναμη;
  • Τι κίνηση κάνει τώρα το σώμα;

 Συμπέρασμα: Μόνο αν ασκείται στο σώμα κεντρομόλος δύναμη, το σώμα θα κάνει κυκλική κίνηση. Αν σταματήσει να ασκείται κεντρομόλος δύναμη το σώμα θα κινηθεί ευθύγραμμα.

Διδακτική αξιοποίηση: Γ, Λ (Κινήσεις).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *