Θερινό σχολείο για μαθητές Λυκείου.

Το θερινό σχολείο για μαθητές Λυκείου που από το 2014 μέχρι το 2019 διοργανώνονταν κάθε Σεπτέμβρη στο ΕΚΦΕ Ρεθύμνου, δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθεί τον Σεπτέμβρη του 2020 εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης του COVID19. Ελπίζουμε τον ερχόμενο χρόνο να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε τη διεξαγωγή του

Από το 2014 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Laser του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου.

Στις αρχές του Σεπτέμβρη διοργανώνεται θερινό σχολείο για μαθητές σχολείων του Ρεθύμνου που θα φοιτήσουν στη Β Γενικού Λυκείου και είναι άριστοι στα μαθήματα των θετικών επιστημών. 

Tο σχολείο διαρκεί τέσσερις μέρες από τις 9.00 μέχρι τις 14.00 και διεξάγεται στους χώρους του ΕΚΦΕ στην Αργυρούπολη. Περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις και πειραματικές δραστηριότητες που συνδέονται μ’ αυτές. Περιλαμβάνει επίσης αρκετό χρόνο ελεύθερης συζήτησης ανάμεσα στους μαθητές και τους διδάσκοντες.

Το πρόγραμμα του σχολείου οργανώνεται σε τέσσερις κύκλους έναν για κάθε μέρα. Ο πρώτος κύκλος αφορά στην κυματική και στη μικροσκοπική δομή της ύλης. Ο δεύτερος ασχολείται με τον κβαντική εικόνα για τον κόσμο. Ο τρίτος κύκλος ασχολείται με τη μετάβαση από την άβια στην έμβια ύλη μέσα από τη ματιά της Χημείας και της Βιολογίας. Ο τέταρτος κύκλος διεξάγεται στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματατος και Λέιζερ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στις εγκαταστάσεις του στα Τρία Μοναστήρια και περιλαμβάνει ξενάγηση και παρουσίαση των προγραμμάτων που διεξάγονται εκεί.

Το θερινό σχολείο σε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του είχε την χαρά να δεχτεί σαν εισηγητές σημαντικούς ερευνητές και καθηγητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης, ερευνητές αλλά και διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού οι οποίοι με μεγάλη χαρά δέχτηκαν να συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Εξάλλου ολόκληρη η προσπάθεια στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους εισηγητές των προηγούμενων θερινών σχολείων θα βρείτε στις ανακοινώσεις για τις διοργανώσεις που θα βρείτε στη δεξιά στήλη καθώς και στη διεύθυνση sciencereth.blogpot.com