Σύνδεση Phyphox με Arduino

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής Phyphox είναι η δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικούς αισθητήρες μέσω bluetooth. Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα του παραπάνω χαρακτηριστικού είναι:

  • Δυνατότητα μέτρησης και επιπλέον δεδομένων (π.χ θερμοκρασία ή pH με τον κατάλληλο αισθητήρα)
  • Kατά την εκτέλεση του πειράματος δεν διακινδυνεύεται η ασφάλεια του κινητού αλλά η ασφάλεια ενός αισθητήρα που συνήθως είναι πολύ φτηνότερος
  • Δεν είναι απαραίτητη η χρήση του κινητού εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί tablet και κατάλληλος αισθητήρας

Arduino nano 33 BLE Sense

To Arduino nano Ble 33 Sense είναι ένας μικροελεγκτής της γνωστής οικογένειας των Arduino, ο οποίος , όπως δηλώνεται και στο όνομά του (Sense) , διαθέτει ενσωματωμένους αισθητήρες.

Συγκεκριμένα διαθέτει τους παρακάτω : επιτάχυνσης, γωνιακής ταχύτητας, θερμοκρασίας, υγρασίας, μαγνητόμετρο, βαρόμετρο, έντασης φωτός , χρωματικής αναγνώρισης φωτός και μικρόφωνο.

Για να συνδέσουμε την πλακέτα με την εφαρμογή χρειάζεται να γίνουν ρυθμίσεις στην πλακέτα Arduino και στην εφαρμογή. Στην παρουσίαση, που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κάνετε ένα Arduino nano Ble 33 sense να επικοινωνήσει με την εφαρμογή phyphox.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *