Παρατήρηση στομάτων

Τα στόματα αποτελούν σχιζογενείς μεσοκυττάριους χώρους της επιδερμίδας οι οποίοι περιβάλλονται από εξειδικευμένα επιδερμικά κύτταρα, τα καταφρακτικά. Ο σχιζογενής χώρος λέγεται πόρος. Το εύρος του πόρου δεν είναι σταθερό αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες. ΄Ετσι εξυπηρετεί την ανταλλαγή αερίων κατά τις λειτουργίες της αναπνοής της διαπνοής Περισσότερα …