Επίσκεψη στα σχολεία

Το προσωπικό του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου διενεργεί επισκέψεις στα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευτικούς.

Στη διάρκεια των επισκέψεων μπορούν να συζητηθούν θέματα οργάνωσης εργαστηρίου, συντήρησης εργαστηριακού εξοπλισμού, εκτέλεσης συγεκριμένων εργαστηριακών ασκήσεων κ.λ.π. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διεξαγωγής πειραματικών δραστηριοτήτων σε τμήματα μαθητών του σχολείου.

Για να επικοινωνήσετε με το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου συμπληρώστε την επόμενη φόρμα Google