Τοπικός Διαγωνισμός Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών 2023

Το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου διοργανώνει μαθητικό διαγωνισμό σε πειράματα Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 9/12 από τις 9:00 μέχρι περίπου τις 13:30, στους χώρους του Ε.Κ.Φ.Ε στην Αργυρούπολη. Η νικήτρια ομάδα θα εκπροσωπήσει το Ρέθυμνο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Π.Α.Ν.Ε.Κ.Φ.Ε και θα διεκδικήσει τη συμμετοχή της στον Πανευρωπαϊκό EOES 2024.

Όροι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τριμελείς ομάδες από τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της Δ.Δ.Ε Ρεθύμνου. Κάθε σχολείο εκπροσωπείται από μια τριμελή ομάδα μαθητών/τριών της Α’ και Β’ Λυκείου (που γεννήθηκαν μετά την 01-01-2007)
Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

Ο υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Ρεθύμνου αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα των διαγωνιζομένων μαθητών/-τριών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι υπεύθυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. Ρεθύμνου και Χανίων συνέστησαν κοινή επιστημονική επιτροπή των τοπικών διαγωνισμών, που αποτελείται από τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

  • Αναστασάκης Νικόλαος, Φυσικός, υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων.
  • Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος, Φυσικός, υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Ρεθύμνου
  • Μάντζιος Χρήστος, Χημικός, Μουσικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου
  • Μαραγκάκης Μιχαήλ, Χημικός Συνεργάτης ΕΚΦΕ Χανίων ΓΕΛ Ακρωτηρίου
  • Μαυρακάκη Ελένη, Βιολόγος, Συνεργάτης ΕΚΦΕ Χανίων, ΓΕΛ Ακρωτηρίου
  • Τσούρδου Αντιγόνη, Βιολόγος, ΓΕΛ Ατσιποπούλου

Κάθε τριμελής ομάδα μαθητών/τριών θα διαγωνιστεί σε τρία εργαστηριακά θέματα: ένα στη Φυσική, ένα στη Χημεία και ένα στη Βιολογία ή σε συνδυασμό αυτών.
Στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Φ.Ε. Ρεθύμνου (ekfe.reth.sch.gr) και της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. (panekfe.gr) είναι αναρτημένα τα θέματα των Τοπικών, Πανελληνίων και Ευρωπαϊκών Ολυμπιάδων περασμένων ετών, καθώς και τα όργανα και οι διατάξεις που θεωρούνται γνωστά και θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές.
Επισημαίνεται ότι οι ομάδες συνοδεύονται υποχρεωτικά από καθηγητές/τριες τους που παραμένουν στο Ε.Κ.Φ.Ε μέχρι το τέλος του διαγωνισμού. Η μεταφορά των μαθητών/τριών στον χώρο του διαγωνισμού καθώς και η επιστροφή τους γίνεται με ευθύνη των συνοδών τους καθηγητών/τριών ή γονέων-κηδεμόνων. Tα έξοδα
μεταφοράς βαρύνουν τους/τις συμμετέχοντες /ουσες

Η δήλωση των σχολείων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να αποσταλεί με email μέχρι την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023. Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει:

  1. Τα ονόματα: των μαθητών/-τριών, και έως δύο αναπληρωματικών μαθητών/-τριών ανά ομάδα.
  2. Τα ονόματα των καθηγητών/τριών που ορίζονται ως υπεύθυνοι-μέντορες καθώς και του συνοδού εκπαιδευτικού
  3. Το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου στο οποίο θα αναφέρεται και η συγκατάθεση των κηδεμόνων των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού, στο email του Ε.Κ.Φ.Ε Ρεθύμνου (ekfereth@sch.gr) και στο τηλέφωνο 697442816

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *