Εργαστηριακή παρασκευή nylon 6-10

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται ένα απλό πείραμα για την παρασκευή νήματος nylon 6-10. Τα ανιδραστήρια που χρησιμοποιούνται είται εξαμεθυλοδιαμίνη και διχλωρίδιο του δεκαονικού οξέος