Αρχή ανεξαρτησίας κινήσεων

Σκοπός: Να γίνει πειραματική εφαρμογή της αρχής με τη συσκευή των συγχρόνων κινήσεων.

Διαδικασία:

    • Tοποθετούμε δύο όμοιες μπίλιες στη συσκευή συγχρόνων κινήσεων, την οποία προηγουμένως έχουμε στερεώσει σε ύψος μισού περίπου μέτρου πάνω από το οριζόντιο επίπεδο της βάσης.
    • Εξηγούμε στους μαθητές ότι το βαρίδι θα απελευθερώσει την μια μπίλια ώστε να πέσει κατακόρυφα ενώ την ίδια χρονική στιγμή θα αναγκάσει τη δεύτερη να εκτοξευτεί οριζόντια.
    • Ζητούμε από τους μαθητές να προβλέψουν ποια από τις μπίλιες θα φτάσει πρώτα στο πάτωμα, εκείνη που θα πέσει κατακόρυφα ή εκείνη που θα εκτελέσει οριζόντια βολή.
    • Απελευθερώνουμε το βαρίδι και παρατηρούμε ότιακούγεται ένας μόνος κρότος από την σύγχρονη πτώση των δύο σφαιρών, αν και αυτές κάνανε δύο διαφορετικές κινήσεις.
Συμπέρασμα:  Όταν ένα σώμα μετέχει σε δύο κινήσεις ταυτόχρονα, τότε κάθε κίνηση γίνεται ανεξάρτητα από την άλλη και το αποτέλεσμα κάθε μιας δεν επηρεάζεται από την άλλη. 
 Διδακτική αξιοποίηση: Β’ λυκείου θετικός προσανατολισμός. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην έναρξη της διδασκαλίας της οριζόντιας βολής .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *