Διαγωνισμός EOES / EUSO

Η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραματικών Επιστημών (European Olympiad of Experimental Science (EOES). είναι ένας μαθητικός πειραματικός διαγωνισμός στα μαθήματα φυσικών επιστημών. Αποτελεί την συνέχεια και μετεξέλιξη του διαγωνισμού EUSO που διεξάγονταν μέχρι το 2020. Η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος του EOES association.

Κάθε χώρα συμμετέχει με δύο ομάδες μαθητών (έως 17 ετών) που επιλέγονται με διαδικασία που αποφασίζεται από την ίδια. Στην Ελλάδα ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την ΠΑΝΕΚΦΕ, το επιστημονικό σωματείο της ένωσης των ΕΚΦΕ.

Η διαδικασία επιλογής των ομάδων διεξάγεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, σε τοπικούς Μαθητικούς Διαγωνισμούς, επιλέγεται η ομάδα (ή οι ομάδες) μαθητών από την περιοχή ευθύνης κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. Οι προκριματικοί διαγωνισμοί γίνονται το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Οι ομάδες που θα επιλεγούν από όλους τους τοπικούς διαγωνισμούς, συμμετέχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού που αποτελείται από τους:

  • Πανελλήνιος διαγωνισμός Νότιας Ελλάδας 
  • Πανελλήνιος διαγωνισμός Βόρειας Ελλάδας 
  • Από τον κάθε τελικό διαγωνισμό θα επιλέγεται μια τριμελής ομάδα μαθητών που θα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραματικών Επιστημών που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα της Ευρώπης. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αυτό το άρθρο στον ιστότοπο της ΠΑΝΕΚΦΕ καθώς και τη σελίδα του EOES

Το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου συμμετέχει χωρίς διακοπή από το EUSO 2010, διοργανώνοντας τοπικό διαγωνισμό και το Ρέθυμνο εκπροσωπείται στον Πανελλήνιο διαγωνισμό της Νότιας Ελλάδας από την νικήτρια ομάδα.