Τα LED και το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.

Τα λαμπάκια LED είναι δίοδοι εκπομπής φωτός και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν είναι αντίστροφος του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Στα απλά έγχρωμα φωτάκια LED το φως τους είναι μονοχρωματικό και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ημιαγώγιμου υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο. Στο πείραμα αυτό θα υπολογίσουμε το μήκος κύματος Περισσότερα …