Η τριτογενής δομή των πρωτεϊνών, το αυγό, οι συνδετήρες και τα βουρτσάκια της πίπας.

Η αλληλεπίδραση δομής-λειτουργίας αποτελεί βασικό θέμα της βιολογίας. Ένα σημαντικό παράδειγμα αυτής της αλληλεπίδρασης αποτελεί η σχέση της τρισδιάστατης δομής μιας πρωτεΐνης με τη λειτουργία που αυτή επιτελεί στο κυτταρικό επίπεδο. Παρακάτω προτείνεται μια ολοκληρωμένη διδακτική προσέγγιση της συγκεκριμένης ενότητας που συνδυάζει το πείραμα με τις πρακτικές δραστηριότητες κιναισθητικού τύπου, Περισσότερα …

Εκτίμηση της θερμιδικής αξίας των τροφίμων (και γενικότερα, ουσιών)

Ο παραδοσιακός τρόπος εκτίμησης της θερμιδικής αξίας των τροφών είναι ο άμεσος, με τη μέτρηση της θερμότητας που εκλύεται κατά την πλήρη καύση ζυγισμένης ποσότητάς τους σε ένα θερμιδόμετρο τύπου οβίδας. Η θερμότητα που εκλύεται θερμαίνει μία ορισμένη ποσότητα νερού και από την αύξηση της θερμοκρασίας υπολογίζεται το θερμιδικό περιεχόμενο Περισσότερα …