Μια μεταβολή κατάστασης με πολύ χρώμα

Σκοπός: Να φανεί στο ίδιο πείραμα μία εντυπωσιακή συνύπαρξη  δύο καταστάσεων της ύλης.  Διαδικασία: Σε ποτήρι βρασμού 250 mL τοποθετούμε μικρή ποσότητα (μερικούς κρυστάλλους) στερεού ιωδίου (J2) .