Η τριτογενής δομή των πρωτεϊνών, το αυγό, οι συνδετήρες και τα βουρτσάκια της πίπας.

Η αλληλεπίδραση δομής-λειτουργίας αποτελεί βασικό θέμα της βιολογίας. Ένα σημαντικό παράδειγμα αυτής της αλληλεπίδρασης αποτελεί η σχέση της τρισδιάστατης δομής μιας πρωτεΐνης με τη λειτουργία που αυτή επιτελεί στο κυτταρικό επίπεδο. Παρακάτω προτείνεται μια ολοκληρωμένη διδακτική προσέγγιση της συγκεκριμένης ενότητας που συνδυάζει το πείραμα με τις πρακτικές δραστηριότητες κιναισθητικού τύπου, Περισσότερα …

Το αντανακλαστικό της κόρης του ματιού

Στο κέντρο της ίριδας του ματιού υπάρχει ένα άνοιγμα, η κόρη, η οποία ρυθμίζει την ποσότητα του φωτός που μπαίνει στο μάτι. Όταν στο μάτι πέφτει δυνατό φως, η κόρη συστέλλεται αυτόματα (φωτοανακλαστικό).

Εκτίμηση της θερμιδικής αξίας των τροφίμων (και γενικότερα, ουσιών)

Ο παραδοσιακός τρόπος εκτίμησης της θερμιδικής αξίας των τροφών είναι ο άμεσος, με τη μέτρηση της θερμότητας που εκλύεται κατά την πλήρη καύση ζυγισμένης ποσότητάς τους σε ένα θερμιδόμετρο τύπου οβίδας. Η θερμότητα που εκλύεται θερμαίνει μία ορισμένη ποσότητα νερού και από την αύξηση της θερμοκρασίας υπολογίζεται το θερμιδικό περιεχόμενο Περισσότερα …

Η ανακάλυψη της δομής του DNA

Η ανακάλυψη της δομής του DNA πραγματοποιήθηκε με μία σειρά πειραμάτων, κυρίως πειραμάτων κρυσταλλογραφίας. Η ανάλυση των κρυστάλλων DNA περιελάμβανε ερμηνεία φαινομένων περίθλασης, τα οποία βασίζονται στην κυματική φύση του φωτός. Εμείς μπορούμε να δούμε κάποιες από τις πτυχές αυτών των πειραμάτων, αναλύοντας φαινόμενα περίθλασης του φωτός, απλά και με Περισσότερα …