Όργανα και Διατάξεις στο ΕΚΦΕ Ρεθύμνου

SchoolLab

Τα όργανα και οι διατάξεις του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου βρίσκονται σε διαδικασία καταγραφής – απογραφής. Χρησιμοποιείται μια εφαρμογή Android που κατασκευάστηκε από εμάς με στόχο την καταγραφή του εξοπλισμού, χημικών ουσιών και γενικά του υλικού των σχολικών εργαστηρίων Φ.Ε. Σταδιακά θα υπάρχει όλο το περιεχόμενο online.

Μπορούμε να δανείσουμε εξοπλισμό στα σχολεία για την εκτέλεση πειραμάτων και να σας χορηγήσουμε ποσότητες από τις χημικές ουσίες και τα αντιδραστήρια που διαθέτει το ΕΚΦΕ σε επάρκεια. Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα για να δείτε τα όργανα, τις συσκευές, τις διατάξεις και τις χημικές ουσίες που διατίθενται.

H κωδικοποίηση ακολουθεί τον Κατάλογο Οργάνων και Συσκευών Εργαστηρίου Φ.Ε του ΟΕΔΒ, Αθήνα 2000.

1. Γενικά Όργανα

2. Μηχανική Στερεών και Ρευστών

3. Ταλαντώσεις – Θερμότητα – Οπτική

4. Χημεία – Βιολογία

5. Χημικές Ουσίες – Αντιδραστήρια

6. Μαγνητισμός – Ηλεκτρισμός

7. Μοντέλα Χάρτες – Συστήματα Λήψης και Απεικόνισης