Λανθάνουσα θερμότητα πήξης

Ένα  εντυπωσιακό πείραμα πήξης σε υπέρκορου διαλύματος οξικού νατρίου. Το οξικό νάτριο κρυσταλλώνεται με την εισαγωγή μερικών κόκκων  οξικού νατρίου ή με ανάδευση αποβάλλωντας ενέργεια.    

Διαχωρισμός Συστατικών Μελάνης

Σκοπός: Να δειχθεί ότι τα μίγματα διαχωρίζονται στα συστατικά τους με απλές φυσικές μεθόδους.  Διαδικασία: Σε 3 διηθητικά χαρτιά (π.χ. από φίλτρο καφέ), κομμένα σε λωρίδες, στάζουμε 3 σταγόνες από μελάνη διαφορετικών χρωμάτων.

Απόσταξη κρασιού και παραγωγή ρακής

Σκοπός: Να δειχθεί ότι το κρασί είναι ένα ομογενές μείγμα τα συστατικά του οποίου διαχωρίζονται  με απλές φυσικές μεθόδους, όπως η απόσταξη και να κατανοηθεί η διαδικασία παρασκευής των αποσταζόμενων ποτών. Διαδικασία: Συναρμολογούμε τη διάταξη που εμφανίζεται στο σχήμα Βάζουμε στη μεγάλη σφαιρική φιάλη κρασί. Θερμαίνουμε με καμινέτο και μετά Περισσότερα …