Αρχή Συγκοινωνούντων Δοχείων

Σκοπός: Να δείξουμε ότι σε περιπτώσεις που έχουμε δοχεία που επικοινωνούν το υγρό που υπάρχει σ? αυτά φτάνει στην ίδια στάθμη. Διαδικασία: Γεμίζουμε τη συσκευή συγκοινωνούντων δοχείων, με χρωματισμένο υγρό  (π.χ υδατικό διάλυμα χρωμικού καλίου). Παρατηρούμε ότι η στάθμη του υγρού φτάνει στο ίδιο ύψος σε όλους στους σωληνίσκους.