Σύνδεση Phyphox με Arduino

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής Phyphox είναι η δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικούς αισθητήρες μέσω bluetooth. Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα του παραπάνω χαρακτηριστικού είναι: Δυνατότητα μέτρησης και επιπλέον δεδομένων (π.χ θερμοκρασία ή pH με τον κατάλληλο αισθητήρα) Kατά την εκτέλεση του πειράματος δεν διακινδυνεύεται η ασφάλεια του κινητού αλλά Περισσότερα …