Μετρήσεις και σφάλματα

Μια παρουσίαση σχετικά με την ακρίβεια της μέτρησης, τα σφάλματα και την επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *