Διαχωρισμός μη αναμιγνυόμενων ουσιών

Σκοπός: Να δειχθεί ότι τα μίγματα διαχωρίζονται στα συστατικά τους με απλές φυσικές μεθόδους.

Διαδικασία:

  • Σε στεγνό δοκιμαστικό σωλήνα ρίχνουμε 2-3 κομματάκια μεταλλικού ιωδίου.
  • Προσθέτουμε νερό και διαπιστώνουμε ότι το ιώδιο δεν διαλύεται στο νερό.
  • Γέρνουμε ελαφρά το σωλήνα και προσθέτουμε βενζόλιο, φροντίζοντας να μην αναταραχθούν οι δύο στιβάδες.
  • Πωματίζουμε το σωλήνα και τον αναταράσσουμε με δύναμη. Το ιώδιο έρχεται σε επαφή με το βενζόλιο και το χρωματίζει.
  • Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σωλήνα σ? ένα διαχωριστικό χωνί.
  • Ανοίγουμε τη στρόφιγγα και συλλέγουμε την βαρύτερη υδατική στιβάδα.

Συμπέρασμα:

  • Τα μίγματα διαχωρίζονται στα συστατικά τους με απλές φυσικές μεθόδους.
  •  Μίγματα δύο υγρών που δεν διαλύονται μεταξύ τους διαχωρίζονται με διαχωριστικό χωνί.
Διδακτική αξιοποίηση: Δ, Γ (Μίγματα, Χρωματογραφία)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *