Τοπικός διαγωνισμός EUSO 2020

Οδηγίες για τον τοπικό διαγωνισμό

O τοπικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στους χώρους του ΕΚΦΕ στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, με ώρα έναρξη στις 9.30 π.μ και ώρα λήξης περίπου στις 1.00 μ.μ.

Κάθε σχολείο του νομού Ρεθύμνου μπορεί να συμμετάσχει με μια ομάδα τριών μαθητών της Β Λυκείου. Οι ομάδες των μαθητών που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα κληθούν να διεξάγουν πειραματικές δραστηριότητες Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας και να παραδώσουν μια εργαστηριακή αναφορά για κάθε μάθημα. Κατά την προσέλευσή τους οι ομάδες των μαθητών πρέπει να κρατούν στυλό, μολύβι, χάρακα, και κομπιουτεράκι. Η αξιολόγηση των ομάδων θα γίνει από καθηγητές Φ.Ε της αντίστοιχης ειδικότητας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • τη δυνατότητα μελέτης και εφαρμογής οδηγιών σε εργαστηριακό περιβάλλον,
 • την αρμονική συνεργατική λειτουργία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
 • την ορθή εκτέλεση του πειράματος και λήψη των δεδομένων, την σωστή επεξεργασία και την ακρίβεια στην εύρεση αποτελεσμάτων – διεξαγωγή συμπερασμάτων.

Συγκεκριμένα όργανα και διατάξεις σε κάθε μάθημα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 • Μετροταινία, χάρακας, διαστημόμετρο, μοιρογνωμόνιο, νήμα στάθμης, αεροστάθμη.
 • Διάφοροι τύποι θερμόμετρων, ογκομετρικός κύλινδρος, δυναμόμετρο, ηλεκτρονικός ζυγός (με προσέγγιση0,1 ή 0,01g), ηλεκτρονικό χρονόμετρο, ελατήρια.
 • Διάταξη φωτοπυλών, για τον υπολογισμό χρόνου διέλευσης από μια φωτοπύλη, χρονική διάρκεια ανάμεσα σε δύο φωτοπύλες και περίοδο ταλάντωσης.
 • Ψηφιακό πολύμετρο και χρήση του στη μέτρηση ηλεκτρικού ρεύματος, τάσης, αντίστασης.
 • Τροφοδοτικό χαμηλών – υψηλών τάσεων.

Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 • Ηλεκτρονικός ζυγός (με προσέγγιση 0,1 ή 0,01g).
 • Ογκομετρική φιάλη χωρητικότητας 50 έως 1000Ml ,σιφώνια πληρώσεως και μετρήσεως, ογκομετρικός κύλινδρος χωρητικότητας 10 έως 1000mL
 • Προχοΐδα (χωρητικότητας 50mL) .
 • Χρήση πεχαμετρικού χαρτιού.
 • Διάφοροι τύποι θερμόμετρων.
 • Υδροβολέας (για προσθήκη απιονισμένου νερού), σπάτουλα μεταφοράς στερεών, γυάλινο χωνί, ύαλος ωρολογίου, δοκιμαστικοί σωλήνες, ράβδος ανάδευσης, σύριγγα, πυκνόμετρο, σταγονόμετρο, πληρωτής σιφωνίων (πουάρ 3 βαλβίδων).

Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑΣ

 • Οπτικό μικροσκόπιο: Προετοιμασία μικροσκοπικού παρασκευάσματος, χρώση βιολογικού παρασκευάσματος, ανίχνευση ταυτοποίηση και ταξινόμηση μικροσκοπικών δομών, απεικόνιση του παρατηρούμενου παρασκευάσματος σε φύλλο εργασίας, με περιγραφή των δομών και αναφορά στη μεγέθυνση.
 • Αντικειμενοφόρες πλάκες και καλυπτρίδες, εξοικείωση με περιεχόμενο κασετίνας εργαλείων μικροσκοπίας .
 • Ογκομετρική πιπέτα, τρυβλίο Petri.

Πέρα από τα όργανα και τις διατάξεις οι μαθητές αναμένεται να μπορούν να επεξεργαστούν και να παρουσιάσουν πειραματικά δεδομένα και συγκεκριμένα να είναι σε θέση να:

 • καταγράφουν δεδομένων σε πίνακα μετρήσεων.
 • στρογγυλοποιούν τα δεδομένα στην κατάλληλη θέση
 • κατασκευάζουν σε χαρτί μιλιμετρέ διαγράμματα για την γραφική απεικόνιση των πειραματικών δεδομένων
 • χρησιμοποιούν τα διαγράμματα που δημιούργησαν για να υπολογίσουν από τα γραφήματα:
  α) τιμές μεγεθών π.χ τα σημεία της τομής της ευθείας με τους άξονες
  β) την κλίση πειραματικής ευθείας ,
  γ) εμβαδόν χωρίου που περικλείεται από τμήμα του γραφήματος, τον οριζόντιο άξονα και δύο ευθείες κάθετες σ’ αυτόν
 • υπολογίζουν το σφάλμα υπολογισμού και το ποσοστό του σφάλματος αν γνωρίζουν την τιμή αναφοράς του μεγέθους.

Αναλυτικές οδηγίες καθώς και τους πλήρεις όρους του διαγωνισμού θα βρείτε στην προκύρηξη της ΠΑΝΕΚΦΕ στην παρακάτω διεύθυνση : https://drive.google.com/file/d/14Is4gZ15OqXAO5KCTNr-gfeshInhR5Qt/view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *