Πειράματα Χημείας Λυκείου

Χημεία Α’ Λυκείου

1. «Μελετώντας το περιεχόμενο τού χυμού του πορτοκαλιού» (παραλαβή του χυμού και διήθηση, ανίχνευση νερού με άνυδρο CuSO4, ανίχνευση σακχάρων με αντιδραστήριο Fehling, μέτρηση pH με πεχαμετρικό χαρτί, απομάκρυνση των χρωστικών με ενεργό άνθρακα και ποσοτικός προσδιορισμός της βιταμίνης C) (Κεφάλαιο 1. διάρκεια 2.δ.ω) Οδηγίες σε pdf
2. Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων (Κεφάλαιο 2. διάρκεια 1δ.ω) Οδηγίες σε pdf
3. Tαξινόμηση χημικών ενώσεων με βάση τη διάλυση τους στο νερό και τη μέτρηση της αγωγιμότητας των διαλυμάτων που προκύπτουν.
(Κεφάλαιο 2. διάρκεια 1δ.ω)
1. Οδηγίες
2. Ανάρτηση με παρόμοιο θέμα
4. « Χαρακτηριστικές χημικές αντιδράσεις»
(Κεφάλαιο 3.5 διάρκεια 1.δ.ω)
Φύλλο εργασίας σε pdf
5. Οι μαθητές ζυγίζουν χημικές ουσίες (στερεές και υγρές), ο εκπαιδευτικός εισάγει την έννοια του mol και μετά οι μαθητές υπολογίζουν τον αριθμό των σωματιδίων στις ποσότητες που έχουν ζυγίσει. (Κεφάλαιο 4.1 διάρκεια 1.δ.ω)
6. «Προσδιορισμός της σχετικής μοριακής μάζας αερίου με ζύγιση ορισμένου όγκου αερίου» (Κεφάλαιο 4.2 διάρκεια 1δ.ω)
«Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – αραίωση διαλυμάτων» (Κεφάλαιο 4.3 1δ.ω) Φύλλο εργασίας σε pdf

Χημεία Β’ Λυκείου

1. Οι μαθητές σε ομάδες μελετούν τη διαλυτότητα στο νερό και στη βενζίνη οργανικών ενώσεων. (Κεφ. 2 διάρκεια 1 δ.ω)
2. Παρασκευή αιθανόλης (απόσταξη αλκοολούχου ποτού). (Κεφ. 3 διάρκεια 1 δ.ω) Ανάρτηση στο site
3. Ο όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων (Κεφ 4. διάρκεια 1δ.ω) Video στο κανάλι του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου
4. «Παρασκευή σαπουνιού» (Κεφ. 5 διάρκεια 1 δ.ω)

Χημεία προσανατολισμού Γ Λυκείου

 1. Πειραματική ποιοτική μελέτη της επίδρασης της επιφάνειας στερεού στην ταχύτητα της χημικής αντίδρασης: Αντίδραση στερεού Mg (ή Zn) με υδατικό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος: Mg(s)+ΗCl(aq) → ΜgCl2(s) + H2(g)↑ Παρατήρηση της επίδρασης τεμαχισμού του Mg (επιφάνεια επαφής) στην ταχύτητα έκλυσης των παραγόμενων φυσαλίδων υδρογόνου. (Β΄Τεύχος Κεφ.3.2)
 2. Πειραματική μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ταχύτητα της αντίδρασης:
  Αντίδραση παραγωγής CO2 κατά τη διάλυση σε νερό αναβράζοντος δισκίου π.χ. με βιταμίνη C. Παρατήρηση της μεταβολής της ταχύτητας έκλυσης φυσαλίδων CO2 ανάλογα με τη μεταβολή της θερμοκρασίας, της ποσότητας του αντιδρώντος και της επιφάνειας επαφής (λειοτρίβηση) (Β΄Τεύχος Κεφ.3.2)
 3. Μέτρηση της τιμής του pH υδροχλωρικού οξέος πριν και μετά την αραίωση αυτού με εννεαπλάσιο όγκο νερού (Β΄Τεύχος Κεφ.5.3)
 4. Παρασκευή ρυθμιστικών διαλυμάτων.
  α) Με ανάμιξη των συστατικών τους
  β) Με μερική εξουδετέρωση ασθενούς οξέος (CH3COOH) από ισχυρή βάση
  Β) Μελέτη ρυθμιστικών διαλυμάτων
  α) Αραίωση ρυθμιστικού διαλύματος και σύγκριση αρχικής και τελικής τιμής pH.
  β) Προσθήκη μικρής ποσότητας ισχυρού οξέος ή βάσης και σύγκριση αρχικής και
  τελικής τιμής pH. (Β΄Τεύχος Κεφ.5.5)
 5. Ογκομέτρηση εξουδετέρωσης
  Α) Προσδιορισμός της συγκέντρωσης του οξικού οξέος στο ξύδι εμπορίου με ογκομέτρηση. Πρότυπο διάλυμα 0,1Μ ΝaOH. Δείκτης φαινολοφθαλεΐνη.
  Β) Οξύτητα του γάλακτος (Εύρεση της περιεκτικότητας γαλακτικού οξέος στο φρέσκο γάλα)
  Εναλλακτικά, μέτρηση οξύτητας ελαιόλαδου (Β΄Τεύχος Κεφ.5.6)