Διδακτικές πρακτικές στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Τα ΕΚΦΕ Χανίων και Ρεθύμνου συνδιοργανώνουν ημερίδα για τις Φυσικές Επιστήμες για την ανάδειξη της δουλειάς των συναδέλφων της τάξης. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο την Κυριακή 05/04/2020. Καλούνται οι συνάδελφοι να παρουσιάσουν τις δραστηριότητες που έχουν υλοποιήσει σε σχολεία της Κρήτης και ανήκουν στους επόμενους άξονες:

  • Διδακτικές προσεγγίσεις στα γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών (π.χ. διδακτικά σενάρια, σχέδια μαθημάτων κ.λ.π.)
  • Project ή Ερευνητικές Εργασίες με θεματολογία από τις Φ.Ε, ή γενικότερα δραστηριότητες που ακολουθούν προσέγγιση “STEM”.
  • Εργαστηριακές δραστηριότητες που αποτελούν νέες προτάσεις για την πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών.
  • Δραστηριότητες της κατηγορίας “Οι φυσικές επιστήμες στο σπίτι μας”, όπου τα παιδιά συνεργάζονται με τους γονείς τους στο πλαίσιο κάποιων υλοποιήσεων.

Παράλληλα οι δραστηριότητες που θα παρουσιαστούν θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός ανοιχτού αποθετηρίου δραστηριοτήτων Φ.Ε

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα και τις προθεσμίες υποβολής μπορείτε να ενημερωθείτε στη σελίδα sciencecrete.school.blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *