Το αντανακλαστικό της κόρης του ματιού

Στο κέντρο της ίριδας του ματιού υπάρχει ένα άνοιγμα, η κόρη, η οποία ρυθμίζει την ποσότητα του φωτός που μπαίνει στο μάτι. Όταν στο μάτι πέφτει δυνατό φως, η κόρη συστέλλεται αυτόματα (φωτοανακλαστικό).

Αερόβια αναπνοή

Κατ΄ αυτήν χρησιμοποιείται απ΄ τους οργανισμούς οξυγόνο και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα, νερό και ενέργεια. Γίνεται από φυτά, ζώα αλλά και από πολλούς μικροοργανισμούς. Σκοπός: Να δείξουμε την παραγωγή του διοξειδίου του άνθρακα κατά την αερόβια αναπνοή.