Επικοινωνία

Το ΕΚΦΕ βρίσκεται στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου στο κτίριο που στεγάζονταν το Γυμνάσιο Αργυρούπολης.

Τηλέφωνο: 2831081271
e-mail: ekfereth@sch.gr