Φωτοσύνθεση-Απαραίτητοι παράγοντες

Διερευνάται ο ρόλος του φωτός, της χλωροφύλης και του διοξειδίου του άνθρακα στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

 

Πειραματική διαδικασία 1

Υλικά – σκεύη: Νεαρό φυτό, οινόπνευμα, γκαζάκι, ποτήρι ζέσεως, βάμμα ιωδίου.

Πείραμα

Διατηρούμε ένα φυτό στο σκοτάδι για αρκετές μέρες. Κόβουμε ένα φύλλο του, το οποίο έχει κιτρινίσει αρκετά και κάνουμε ανίχνευση αμύλου (Βλέπε πείραμα ανίχνευσης αμύλου). Παρατηρούμε ότι δεν προκύπτει η χαρακτηριστική μπλε χρώση.

Πειραματική διαδικασία 2

Υλικά- Σκεύη: Εκείνα του προηγούμενου πειράματος και επιπλέον μονωτική ταινία

Πείραμα

Τυλίγουμε ένα φύλλο φυτού που διατηρείται στο φως με μαύρη μονωτική ταινία. Το αφήνουμε μερικές μέρες και μετά κάνουμε ανίχνευση του αμύλου. Παρατηρούμε ότι η καλυμμένη περιοχή δε δίδει τη χαρακτηριστική χρώση άρα δεν έγινε παραγωγή αμύλου εκεί, επειδή δεν έγινε φωτοσύνθεση.

light1     light2

Συμπέρασμα: Το φως και οι χλωροφύλλες είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της φωτοσύνθεσης.

Πειραματική διαδικασία 3

Υλικά ?Σκεύη: Νεαρό φυτό φασολιάς ή βλαστοί τηλέγραφου, διαφανής σακούλα, ποτήρι ζέσεως, καθαρό ασβεστόνερο, διάλυμα ισχυρής βάσεως.

Πείραμα

  • Παίρνουμε ένα νεαρό φυτό ή για μεγαλύτερη ευκολία ένα ποτήρι με νερό μέσα στο οποίο έχουμε τοποθετήσει λίγα κομμάτια βλαστού τηλέγραφου και τα τοποθετούμε μέσα στη διαφανή σακούλα.
  • Στην ίδια σακούλα τοποθετούμε κι ένα ποτήρι με το διάλυμα της ισχυρής βάσης π.χ. με υδροξείδιο του καλίου ή του νατρίου ή για μεγαλύτερη ευκολία με καθαρό ασβεστόνερο το οποίο θα απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα.
  • Τα κλείνουμε όλα μαζί και τοποθετούμε τη σακούλα σε δροσερό μέρος.
  • Μετά από λίγες μέρες κάνουμε ανίχνευση αμύλου στα φύλλα. Δεν παρατηρούμε ή παρατηρούμε ελάχιστα τη χαρακτηριστική χρώση που δίδει το άμυλο.

Συμπέρασμα: Το διοξείδιο του άνθρακα είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση της φωτοσύνθεσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *