Χημικό ρολόϊ

Σκοπός: Να δειχθεί η επίδραση της συγκέντρωσης στη ταχύτητα αντίδρασης.

Διαδικασία: 

  • Στο πείραμα μελετάται η οξειδωτική δράση του υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) σε ιωδιούχο κάλιο (KJ) και ειδικότερα η επίδραση της συγκέντρωσης στη ταχύτητα της αντίδρασης: H2O + 2KJ ? 2KOH + J2.
  • Σε τρία ποτήρια ζέσεως των 100 ml, βάζουμε 2, 10 και 20 ml κοινού διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου (3%) που έχει όμως αραιωθεί με διπλάσιο όγκο νερού.
  • Σε κάθε ποτήρι προσθέτουμε από 2 ml διαλύματος ιωδιούχου καλίου* και 2 ml διαλύματος αμύλου.
  • Σε κάθε ποτήρι συμπληρώνουμε με νερό ώστε ο τελικός όγκος του διαλύματος να γίνει 50 περίπου ml..
  • Το παραγόμενο μοριακό ιώδιο θα χρωματίσει το άμυλο μπλε. Η αλλαγή είναι απότομη και ο χρόνος της εξαρτάται από τη ποσότητα του υπεροξειδίου του υδρογόνου.

roloi1  roloi2  roloi3

 

Εξήγηση – Θεωρητικά Στοιχεία

Αύξηση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων προκαλεί αύξηση της ταχύτητας, γιατί αυξάνεται το ποσοστό των αποτελεσματικών κρούσεων μεταξύ των αντιδρώντων.

Συμπέρασμα:

Αύξηση της συγκέντρωσης αντιδρώντος προκαλεί αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης.

Διδακτική αξιοποίηση: Λ, (Ταχύτητα αντίδρασης)  

*Για το διάλυμα του KJ αναμιγνύουμε 1 g KJ, 94 ml νερού και 6 ml διαλύματος ΗCl 1Μ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *