Όσο πιο θερμό τόσο πιο γρήγορα

Σκοπός: Να δειχθεί πειραματικά οτι η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση της ταχύτητας αντίδρασης.

Διαδικασία: 

  • Διαλύουμε θειικό χαλκό (CuSO4?5H2O) σε νερό και μοιράζουμε το διάλυμα σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες.
  • Θερμαίνουμε σε φλόγα καμινέτου τον ένα.
  • Ρίχνουμε σε κάθε ένα δοκιμαστικό σωλήνα από ένα μικρό κομμάτι «συρματάκι κουζίνας», που το έχουμε κάνει σαν μικρό μπαλάκι.
  • Βλέπουμε το θερμό διάλυμα να αλλάζει χρώμα και να γίνεται πρασινωπό πολύ πιο γρήγορα από το άλλο, ενώ το συρματάκι γίνεται κοκκινωπό λόγω του παραχθέντος Cu.
Εξήγηση – Θεωρητικά Στοιχεία

Πραγματοποιείται η παρακάτω αντίδραση: Fe + CuSO4 ? FeSO4  +   Cu. 

                                                                                            Γαλάζιο         Πράσινο     Κόκκινο

Η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί μεγαλύτερη κινητικότητα των δομικών σωματιδίων των αντιδρώντων με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αποτελεσματικές κρούσεις και η ταχύτητα της αντίδρασης. 

Συμπέρασμα:

Αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης.

Διδακτική αξιοποίηση: Δ, Γ, Λ (Θερμοχημεία, άλατα, μέταλλα)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *