Ένας εντυπωσιακός αποχρωματισμός

Σκοπός: Να δείξουμε την επίδραση των οξειδωτικών σωμάτων σε αναγωγικά.

Διαδικασία: 

  • Σε διαφανή πλαστική φιάλη αναψυκτικού (1,5 L) ρίχνουμε ένα μικρό κουταλάκι θειώδους νατρίου (Na2SO3) και ελάχιστο νερό.
  • Σε μια άλλη παρόμοια φιάλη ή σε μεγάλο ποτήρι ζέσεως του ενός λίτρου, διαλύουμε λίγους κρυστάλλους υπερμαγγανικού καλίου (KΜnO4) και αναδεύουμε καλά.
  • Στο διάλυμα ιώδους χρώματος που σχηματίσθηκε, προσθέτουμε 15-20 σταγόνες πυκνού διαλύματος θειικού οξέος (με μεγάλη προσοχή) και αναδεύουμε.
  • Αδειάζοντας το ιώδες διάλυμα του ποτηριού στη φιάλη με το θειώδες νάτριο, παρατηρούμε ένα ταχύτατο, εκπληκτικό αποχρωματισμό του.

Μια ακόμη εντυπωσιακή παραλλαγή του αποχρωματισμού του υπερμαγγανικού καλίου από θειώδες νάτριο.

  • Βρέχουμε εσωτερικά το βιδωτό καπάκι διαφανούς φιάλης.
  • Ρίχνουμε σκόνη θειώδους νατρίου σ? αυτό, ώστε να συγκρατηθεί από το νερό.
  • Στο μπουκάλι τοποθετούμε διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου με λίγο θειικό οξύ, αφήνοντας και κάποιο κενό χώρο.
  • Βιδώνουμε και αναταράσσουμε δυνατά, οπότε παρατηρούμε ότι το διάλυμα αποχρωματίζεται.

 Εξήγηση – Θεωρητικά Στοιχεία

 Πραγματοποιείται η εξής αντίδραση: KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 ? 2MnSO4 + K2SO4 +5Na2SO4 +3H2O.

 Συμπέρασμα:

Οξειδωτικά σώματα δηλ. σώματα με τάση να δέχονται ηλεκτρόνια αντιδρούν με αναγωγικά σώματα δηλ. σώματα με τάση να αποβάλλουν ηλεκτρόνια.

Διδακτική αξιοποίηση: Δ, Γ, Λ (Χημικά φαινόμενα, Οξειδοαναγωγή)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *