Επίδραση θερμοκρασίας στη Χημική Ισορροπία

Σκοπός: Να δειχθεί ότι η ψύξη ευνοεί τις εξώθερμες αντιδράσεις και η θέρμανση τις ενδόθερμες.

Διαδικασία: 

Η ισορροπία που μελετάται είναι η:  Co(H2O)62+ + 4 Cl?CoCl42- + 6 H2O – Q

Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε 5 ml διαλύματος ένυδρου χλωριούχου κοβαλτίου (CoCl2.6H2O) (ρόδινο χρώμα).

  • Προσθέτουμε 3-5 ml πυκνού HCl και ανακινούμε.Το διάλυμα πρέπει να έχει ιώδες χρώμα, που είναι μείγμα του γαλάζιου χρώματος του CoCl42- και του ρόδινου του Co(H2O)62+.
  • To ιώδες διάλυμα που προέκυψε το χωρίζουμε σε 3 δοκιμαστικούς σωλήνες.
  • Το σωλήνα 1 τον χρησιμοποιούμε για σύγκριση.
  • Το σωλήνα 2 θερμαίνουμε με προσοχή σε λύχνο. Χρωματίζεται γαλάζιος. (Μετατόπιση προς τα δεξιά).
  • Το σωλήνα 3 τοποθετούμε σε ποτήρι με πάγο ή παγωμένο νερό, φροντίζοντας να βρίσκεται στο κρύο νερό το μισό του διαλύματος. Παρατηρούμε ότι το διάλυμα που ψύχθηκε παίρνει ρόδινο χρώμα (Μετατόπιση προς τα αριστερά).

peiram13   

 
Εξήγηση – Θεωρητικά Στοιχεία
 
Σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί ενδόθερμες αντιδράσεις όπως η ανωτέρω. Έτσι με θέρμανση η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα δεξιά και υπερισχύει το γαλάζιο χρώμα.

 

Συμπεράσματα:

  • Η θερμοκρασία είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τη χημική ισορροπία.
  • Θέρμανση συστήματος σε ισορροπία προωθεί την ενδόθερμη αντίδραση.

Διδακτική αξιοποίηση:  Λ , (χημική ισορροπία)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *