Επίδραση συγκέντρωσης στη Χημική Ισορροπία

Σκοπός: Να δειχθεί πειραματικά η αρχή LeChatelier και ειδικότερα η επίδραση της συγκέντρωσης στη θέση ισορροπίας.

Διαδικασία:

  • Η ισορροπία που μελετάται είναι η:

2 K2CrO4 + H2SO4 ? K2Cr2O7 + Κ2SO4 + H2O

  • Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε 2 ml διαλύματος χρωμικού καλίου (K2CrO4) 1M. (κίτρινο χρώμα).
  •  Προσθέτουμε με σταγονόμετρο ή σιφώνιο σταγόνες διαλύματος θειικού οξέος 3Μ. Η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα δεξιά και το διάλυμα αποκτά πορτοκαλί χρώμα.
  • Στο πορτοκαλί διάλυμα προσθέτουμε σταγόνες διαλύματος ΝαΟΗ. Λόγω εξουδετέρωσης του οξέος η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα αριστερά και το διάλυμα αποκτά πάλι το κίτρινο χρώμα.

Εξήγηση – Θεωρητικά Στοιχεία

Σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier αύξηση της συγκέντρωσης ενός σώματος ανατρέπει την ισορροπία και την οδηγεί προς την κατεύθυνση προς την οποία ελαττώνεται η συγκέντρωση του σώματος αυτού. Έτσι με προσθήκη οξέος η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα δεξιά και υπερισχύει το πορτοκαλί χρώμα.

Συμπεράσματα:

  • Η συγκέντρωση είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τη χημική ισορροπία.
  • Αύξηση της συγκέντρωσης σώματος Α οδηγεί την ισορροπία έτσι ώστε να ελαττωθεί η συγκέντρωση του Α.

Διδακτική αξιοποίηση: Λ , (χημική ισορροπία)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *