Η ζάχαρη γίνεται κάρβουνο

Σκοπός: Να δοθεί ένα απλό παράδειγμα χημικού φαινομένου.

Διαδικασία:

  • Σε χονδρό δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε μια κουταλιά ζάχαρη. 
  • Προσθέτουμε με μεγάλη προσοχή πυκνό θειικό οξύ. Αν πέσει στα χέρια οξύ ξεπλένουμε αμέσως με νερό.
  • Μετά από λίγο παρατηρούμε τη ζάχαρη να μαυρίζει.

zaxarikarbouno1     zaxarikarbouno2

Προσοχή!!! Το θειικό οξύ εκδηλώνει (δυστυχώς) την αφυδατική του δράση και στο δέρμα μας, προκαλώντας σοβαρά εγκαύματα.
 
Εξήγηση – Θεωρητικά Στοιχεία
 
Η ζάχαρη είναι υδατάνθρακας με χημικό τύπο C12(H2O)11. Το θειικό οξύ είναι ισχυρό αφυδατικό μέσο και τραβάει το «νερό» από τη ζάχαρη μετατρέποντάς τη σε άνθρακα. Η αντίδραση που πραγματοποιείται είναι η: C12(H2O)11   ?H2SO4?      12C + 11H2O.
 

Συμπεράσματα: 
  •  Στα χημικά φαινόμενα αλλάζει ριζικά η σύσταση των σωμάτων που μετέχουν.
  •  Το θειικό οξύ εμφανίζει έντονο αφυδατικό χαρακτήρα.
  • Ορισμένα χημικά φαινόμενα πραγματοποιούνται με έκλυση θερμότητας (Εξώθερμες αντιδράσεις).
Διδακτική αξιοποίηση:  Δ, Γ ,Λ , ( Xημικά  φαινόμενα ? οξέα- θερμοχημεία-υδατάνθρακες).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *