Επίδραση υδροχλωρικού οξέος σε ψευδάργυρο

Σκοπός:  Να δειχτεί ότι τα οξέα προσβάλλουν κάποια μέταλλα.

 Διαδικασία:

  • Σε δοκιμαστικό σωλήνα τοποθετούμε 3-4 ml πυκνού διαλύματος υδροχλωρικού οξέος (HCl).
  • Προσθέτουμε ένα – δύο κομματάκια ψευδαργύρου (Zn).
  • Καλύπτουμε το σωλήνα με πώμα που φέρει ειδικό ακροφύσιο.
  • Μετά από λίγο (όταν ο αέρας του σωλήνα θα έχει φύγει),  πλησιάζουμε τη φλόγα του αναπτήρα στο ακροφύσιο. Ο χαρακτηριστικός ήχος που ακούγεται οφείλεται στην καύση του υδρογόνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ!  Καλό θα είναι να πωματίσουμε το σωλήνα αφού περάσουν μερικά δευτερόλεπτα (3 – 4) και θα έχει εκδιωχθεί ο αέρας που υπάρχει μέσα του.
 

Εξήγηση – Θεωρητικά Στοιχεία

 Από την επίδραση του οξέος στο μέταλλο παράγεται υδρογόνο  σύμφωνα με την αντίδραση:

  Zn + 2HCl ? ZnCl2 + H2

To υδρογόνο κατά την έξοδό του από το ακροφύσιο καίγεται.

 Συμπεράσματα:

  • Τα οξέα προσβάλλουν τα ηλεκτροθετικότερα του υδρογόνου μέταλλα και ελευθερώνουν Η2.
  • To Η2 καίγεται.

Διδακτική αξιοποίηση: Δ,  Γ ,Λ , (χημικά φαινόμενα, καύσεις, οξέα, μέταλλα)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *