Επίδραση νερού σε δραστικά άλατα

Σκοπός: Να δειχθεί η επίδραση του νερού σε δραστικά μέταλλα.
Διαδικασία:

  • Σε ποτήρι ζέσεως 500 ml προσθέτουμε αρκετό νερό και 2-3 σταγόνες δείκτη φαινολοφθαλεΐνης.
  • Κόβουμε με μαχαίρι ένα μικρό κομματάκι νατρίου όχι μεγαλύτερο από μέγεθος φακής. (Προσοχή να μην έρθει σε επαφή με τα χέρια μας).
  • Ρίχνουμε το νάτριο στο νερό και παρατηρούμε την αντίδραση. Σχηματίζεται βάση και ο δείκτης αλλάζει χρώμα.

NAOH    NAOH2
Μια εντυπωσιακή παραλλαγή του ίδιου φαινομένου είναι να τοποθετήσουμε το κομματάκι του νατρίου πάνω ή μέσα σε χαρτοπετσέτα και στη συνέχεια να το βρέξουμε. Το νάτριο αναφλέγεται και η χαρτοπετσέτα καίγεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Τα πειράματα με Νa ή Κ είναι πολύ επικίνδυνα αν η ποσότητα του μετάλλου ξεπεράσει το μέγεθος ρεβυθιού και γίνει σε μικρούς δοκιμαστικούς σωλήνες. Προτιμούμε μεγάλα ποτήρια ζέσεως και μικρά κομμάτια μετάλλου.
Εξήγηση-Θεωρητικά Στοιχεία

Τα δραστικά μέταλλα (K, Νa, Ca, Βa) αντιδρούν έντονα με το νερό δίνοντας το αντίστοιχο υδροξείδιο.

Π.χ. 2 Na  +  H2O  –> 2 NaOH  +  H2. Το διάλυμα λόγω σχηματισμού βάσης χρωματίζει το δείκτη κόκκινο.

Συμπεράσματα:

  • Τα πολύ δραστικά μέταλλα (Κ, Ba, Ca, Na) αντιδρούν με νερό σχηματίζοντας βάσεις και υδρογόνο.
  • Η αντίδραση είναι ισχυρά εξώθερμη.

Διδακτική αξιοποίηση:  Δ, Γ ,Λ , ( Μέταλλα, δείκτες,   βάσεις, θερμοχημεία)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *