Επίδραση οξέος σε ανθρακικό αλάτι

Σκοπός: Να δειχτεί ότι τα οξέα προσβάλλουν τα ανθρακικά άλατα.

 Διαδικασία:

  • Σε σόδα φαγητού (NaHCO3) ή σε BakingPowder ή ανθρακικό νάτριο ή κιμωλία στάζουμε μερικές σταγόνες λεμονιού ή λίγο ξύδι.

  • Παρατηρούμε έντονο αφρισμό που οφείλεται στο παραγόμενο CO2.

Εξήγηση-Θεωρητικά Στοιχεία

Το κιτρικό οξύ του χυμού λεμονιού αντιδρά με το ανθρακικό αλάτι και ελευθερώνει CO2  με ταυτόχρονη παραγωγή κιτρικού νατρίου. Το διοξείδιο του άνθρακα προκαλεί τον έντονο αφρισμό.

Συμπεράσματα:

  • Όταν εκδηλώνεται χημικό φαινόμενο υπάρχει αλλαγή στη σύσταση των σωμάτων που μετέχουν σ? αυτό.
  • Όταν σε ανθρακικό αλάτι επιδράσει οξύ, το αλάτι διασπάται ελευθερώνοντας CO2.

Διδακτική αξιοποίηση:  Δ, Γ, Λ (Οξέα, άλατα)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *