Ηλεκτρόλυση διαλύματος θεικού οξέος

Σκοπός: Να κατανοηθεί η διαφορά μεταξύ ηλεκτρόλυσης και ηλεκτρολυτικής διάστασης και να δειχθεί η λειτουργία της συσκευής Hofmman.

Διαδικασία:

  • Στη συσκευή ηλεκτρόλυσης Hoffmann τοποθετούμε διάλυμα θειικού οξέος μέχρι να γεμίσει.
  • Κλείνουμε τις στρόφιγγες και συνδέουμε τους ακροδέκτες της συσκευής με ρεύμα 4,5-12 V.
  • Παρατηρούμε τη διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο.
  • Μετά από λίγο διακόπτουμε τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και πλησιάζουμε αναμμένο σπίρτο στο σωλήνα με τον μεγαλύτερο όγκο αερίου (υδρογόνο). Ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος που παράγεται από τη καύση του υδρογόνου.
  • Στον άλλο σωλήνα πλησιάζουμε μισοσβησμένο σπίρτο ανοίγουμε το σωλήνα και παρατηρούμε την αναλαμπή φλόγας με την έξοδο του οξυγόνου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξήγηση – Θεωρητικά Στοιχεία

Το θειικό οξύ είναι ηλεκτρολύτης και στο νερό ιοντίζεται παρέχοντας ιόντα Η3Ο+ (κατιόν), ΗSO4 και SO42- (ανιόντα). Μόλις στείλουμε ρεύμα στο διάλυμα, τα κατιόντα οδεύουν στο αρνητικό ηλεκτρόδιο (κάθοδος) όπου αποφορτίζονται ελευθερώνοντας αέριο Η2, ενώ τα ανιόντα πηγαίνουν στην άνοδο (+) στο οποίο οι χημικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται δίνουν οξυγόνο Ο2

Συμπέρασμα:

Η ηλεκτρόλυση είναι ένα χημικό φαινόμενο, που απαιτεί ηλεκτρικό ρεύμα για να πραγματοποιηθεί.

Διδακτική αξιοποίηση:Δ, Γ, Λ , (Ηλεκτρόλυση)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *