Μοριακά – Ιοντικά Διαλύματα

Σκοπός: Να κατανοηθεί η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες διαλυμάτων.

 Διαδικασία:

 • Συνδέουμε σε σειρά πηγή ηλεκτρικού ρεύματος 4-12 V,  λαμπτήρα, δοχείο με διάλυμα και διακόπτη.
 • Στο ποτήρι τοποθετούμε διαδοχικά τα παρακάτω διαλύματα:
 1.     Διάλυμα Υδροχλωρικού οξέος.
 2.     Διάλυμα οξικού οξέος (ξύδι).
 3.     Διάλυμα υδροξειδίου του Νατρίου.
 4.     Διάλυμα  Χλωριούχου Νατρίου.
 5.     Διάλυμα αιθανόλης (Οινόπνευμα). 
 6.     Διάλυμα ζάχαρης. 
 • Παρατηρούμε ότι ο λαμπτήρας ανάβει έντονα στα διαλύματα 1, 3 και 4 (ισχυροί ηλεκτρολύτες), ασθενέστερα στο 2 και δεν ανάβει στα 5 και 6.
 • Συμπεραίνουμε ότι τα διαλύματα οξέων, βάσεων και αλάτων είναι ιοντικά ή ηλεκτρολυτικά και άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα άλλα δύο είναι μοριακά.

Εξήγηση – Θεωρητικά Στοιχεία

 • Τα οξέα οι βάσεις και τα άλατα ανήκουν στη κατηγορία των ηλεκτρολυτών. Έτσι όταν διαλύονται σε νερό ιοντίζονται (οξέα, ή ομοιοπολικές βάσεις) ή διίστανται (υδροξείδια, άλατα)παρέχοντας ιόντα τα οποία είναι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Τα διαλύματα ισχυρών ηλεκτρολυτών περιέχουν σχεδόν αποκλειστικά ιόντα, τα διαλύματα των ασθενών ηλεκτρολυτών περιέχουν ιόντα και μόρια, ενώ τα διαλύματα των μη ηλεκτρολυτών περιέχουν αποκλειστικά μόρια.

Συμπεράσματα: 

 • Τα οξέα οι βάσεις και τα άλατα όταν διαλύονται σε νερό σχηματίζουν ιοντικά διαλύματα.
 • Τα ιοντικά διαλύματα επιτρέπουν το ρεύμα να περάσει μέσα από αυτά.
Διδακτική αξιοποίηση:  Δ, Γ, Λ (Διαλύματα, ηλεκτρολύτες).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *