Δημιουργώντας Ένα Πανέμορφο Διάλυμα

Σκοπός: Να δοθεί ένα εντυπωσιακό πείραμα σχηματισμού διαλύματος.

 Διαδικασία:

  • Σε μικρό κομμάτι χαρτονιού κολλούμε ένα μικρό κεράκι.

  • Στο άκρο του κεριού πιέζουμε με το δάκτυλό μας μερικούς κρυστάλλους υπερμαγγανικού καλίου, ώστε να κολλήσουν. Καλύτερα να κολλήσουμε 2-3 κρυστάλλους στο ένα άκρο της διαμέτρου και άλλους 2-3 στο άλλο.
  • Γεμίζουμε με νερό μια μεγάλη διαφανή φιάλη αναψυκτικού, από την οποία έχουμε αφαιρέσει την ετικέτα προκειμένου να έχουμε πλήρη οπτική αντίληψη.
  • Τοποθετούμε το σύστημα με το κερί ανάποδα στο στόμιο της φιάλης φροντίζοντας να ακουμπά το άκρο του κεριού στο νερό. Προσέχουμε να μην αναταραχθεί το νερό για καλύτερα αποτελέσματα.
  • Παρατηρούμε δύο μωβ λωρίδες να κατεβαίνουν αργά σχηματίζοντας διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου.
Σημείωση: Η διαφορά πυκνότητας ανάμεσα στο νερό και το διάλυμα που σχηματίζεται κάνει τους κρυστάλλους να βυθίζονται αργά.
 
Εξήγηση – Θεωρητικά Στοιχεία

Διαλύματα χαρακτηρίζονται ομογενή μείγματα μεταξύ δύο η περισσοτέρων ουσιών οποιασδήποτε φυσικής κατάστασης. Δηλαδή υπάρχουν διαλύματα στερεού σε υγρό (όπως αυτό  του πειράματός μας), υγρού σε υγρό (αιθανόλη σε νερό), αερίου σε υγρό (αμμωνία σε νερό) κλπ.

Διαλύτης χαρακτηρίζεται το σώμα  που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία και έχει ίδια φυσική κατάσταση με αυτήν του τελικού διαλύματος.

 
Συμπεράσματα:
Διάλυμα σχηματίζεται όταν μια ουσία διαλυθεί σε κατάλληλο διαλύτη.
 
Διδακτική αξιοποίηση:  Δ, Γ, Λ (Διαλύματα)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *