Γραφική απεικόνιση της παλμικής κίνησης

Σκοπός: Να δούμε την κυματοειδή γραμμή που αφήνει η παλμική κίνηση.

Διαδικασία:

  • Ανάβουμε ένα κερί και καπνίζουμε ένα τζάμι έτσι ώστε ολόκληρη η επιφάνειά του να σκεπαστεί πολύ καλά με καπνιά.
  • Αφήνουμε το καπνισμένο τζάμι πάνω στο τραπέζι.
  • Παίρνουμε ένα διαπασών με ακίδα και σύρουμε με την ακίδα μια γραμμή πάνω στην καπνισμένη επιφάνεια. 
  • Παρατηρούμε πως η γραμμή αυτή είναι ευθεία.
Κτυπάμε το διαπασών και έπειτα σύρουμε την ακίδα πάνω στο τζάμι όπως και προηγούμενα.
Τι παρατηρούμε; Η γραμμή τώρα που αφήνει η ακίδα είναι ευθεία;

Συμπέρασμα: Η κίνηση της ακίδας του διαπασών είναι μια κυματοειδής γραμμή.

Διδακτική αξιοποίηση: Γ΄ Λυκείου 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *