Μελέτη ΕΟΚ με χρήση Overhead

Σκοπός: Να επαληθευτεί ότι στην Ε.Ο.Κ οι διανυόμενες μετατοπίσεις είναι ανάλογες των αντίστοιχων χρόνων.

Διαδικασία:

  • Πάνω στον προβολέα O/H τοποθετούμε διαφάνεια με φωτοτυπία από ένα χάρακα.

  •  Παράλληλα με την κλίμακα, τοποθετούμε ένα λεπτό γυάλινο σωλήνα, κλειστό και από τα δύο άκρα.
  • Μέσα ο σωλήνας περιέχει χρωματισμένο νερό ή μπλε οινόπνευμα που αφήνει μια μικρή φυσαλίδα αέρα.
  • Με τη βοήθεια ενός μικρού αντικειμένου ανασηκώνουμε το ένα άκρο του σωλήνα.

    Η φυσαλίδα του αέρα αρχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα.

overhead2

Ζητάμε από τους μαθητές με το κινητό τουε τηλέφωνο  να χρονομετρήσουν την κίνηση από 0 έως 4, 8, 12, 16, 20  cm. (Για να πετύχουμε μικρότερα σφάλματα, οι μετρήσεις να είναι τουλάχιστο δύο για κάθε θέση).

Υπολογίζουμε το μέσο όρο των χρόνων και συζητάμε με τους μαθητές για τα σφάλματα  των μετρήσεων.

Ζητάμε από τους μαθητές να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα και να κάνουν τα αντίστοιχα διαγράμματα u = u( t ) και x = x( t ).

pinakas

Σημείωση: Αντί για το χάρακα ή τη φωτοτυπία του, μπορούμε να χαράξουμε πάνω στο σωλήνα ίσα διαστήματα με μαρκαδόρο.

Συμπέρασμα: Στην Ε.Ο.Κ οι μετατοπίσεις είναι ανάλογες των αντίστοιχων χρόνων.

Διδακτική  αξιοποίηση: Γ, Λ ( Κινήσεις)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *