Κύματα σε σπάγγο

Σκοπός: Να παρατηρήσουμε εγκάρσια στάσιμα κύματα σε σχοινί.

Διαδικασία:

  • Φτιάχνουμε τη διάταξη του διπλανού σχήματος που περιλαμβάνει ένα πυρήνα σχήματος U στηριγμένο σ? ένα ορθοστάτη.
  • Στο ένα σκέλος του πυρήνα περνάμε ένα πηνίο των 300 σπειρών ενώ στο άλλο σκέλος τη συσκευή εγκαρσίων στάσιμων κυμάτων.
  • Συνδέουμε το πηνίο με τάση 10- 20 V που παίρνουμε από πολλαπλό μετασχηματιστή και ένα διακόπτη.
  • Παίρνουμε ένα σχοινί και το δένουμε από τη μια μεριά στην άκρη της συσκευής των εγκαρσίων στάσιμων κυμάτων και από την άλλη σ? ένα δακτύλιο που έχουμε στερεώσει σ? ένα ορθοστάτη.
  • Τεντώνουμε ελαφρά το σπάγκο και ρυθμίζουμε το ύψος του δακτυλίου τόσο που ο σπάγκος να είναι οριζόντιος.
  • Κλείνουμε το διακόπτη και παρατηρούμε τη δημιουργία των στάσιμων κυμάτων.

Συμπέρασμα:
Κατά μήκος ενός τεντωμένου σπάγκου μπορούμε να δημιουργήσουμε εγκάρσια στάσιμα κύματα.

Διδακτική αξιοποίηση: Γ΄ Λυκείου (Στάσιμα εγκάρσια κύματα).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *