Κύματα σε ράβδο

Σκοπός: Να παρατηρήσουμε εγκάρσια στάσιμα κύματα με τη βοήθεια ράβδου.

Διαδικασία:

  • Φτιάχνουμε τη διάταξη του διπλανού σχήματος που περιλαμβάνει ένα πυρήνα σχήματος U , που στο επάνω του σκέλος έχουμε στερεώσει ένα πηνίο 300 σπειρών και στο κάτω του συνδέουμε μια συσκευή εγκαρσίων στάσιμων κυμάτων.
  • Συνδέουμε στη σειρά ένα τροφοδοτικό, το πηνίο και ένα διακόπτη.
  • Από το τροφοδοτικό παίρνουμε τάση 20 ? 30 V εναλλασσόμενου ρεύματος, κλείνοντας τον διακόπτη.
  • Μεταβάλλοντας το μήκος της ράβδου με τη βίδα που βρίσκεται στο κάτω άκρο της, πετυχαίνουμε να σχηματίζονται στάσιμα εγκάρσια κύματα κατά μήκος της ράβδου.

Εξήγηση ? Θεωρητικά Στοιχεία

Καθώς το πηνίο διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα εξαναγκάζει το τμήμα της ράβδου που βρίσκεται δίπλα του να εκτελεί ταλαντώσεις και λειτουργεί ως πηγή κυμάτων που διαδίδονται μέσα στη ράβδο.  Μεταβάλλοντας το μήκος της μπορούμε να πετύχουμε το σχηματισμό στάσιμων κυμάτων

Συμπέρασμα:
Κατά μήκος μιας ατσάλινης ράβδου μπορούμε να δημιουργήσουμε εγκάρσια στάσιμα κύματα αν ασκήσουμε περιοδικές δυνάμεις σ? ένα ορισμένο σημείο της.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *