Μέτρηση ταχύτητας φωτός

Image 1
Στο επόμενο πείραμα μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητα του φωτός χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό ενός απομακρυσμένου εργαστηρίου (remote lab) που βρίσκεται στην Γερμανία.  Στην εικόνα δεξιά βλέπουμε την οθόνη ενός παλμογράφου και την εικόνα του εργαστηρίου μέσα στο οποίο γίνεται το πείραμα. Το πείραμα δεν είναι εικονικό αλλά με πραγματικά υλικά και εξοπλισμό και γι’ αυτο υπάρχει ο περιορισμός ότι μπορεί να το χειρίζεται μόνο ένας χρήστης κάθε φορά.
Για να δείτε το πείραμα και να το τρέξετε ακολουθήστε τον επόμενο σύνδεσμο:
http://graasp.eu/ils/574551dfc3ddb608c844c48e/?lang=el
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το περιβάλλον Graasp καθώς και τα inquiry spaces πατήστε το επόμενο link
http://www.go-lab-project.eu/frontpage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *