Απόσταξη κρασιού και παραγωγή ρακής

Σκοπός: Να δειχθεί ότι το κρασί είναι ένα ομογενές μείγμα τα συστατικά του οποίου διαχωρίζονται  με απλές φυσικές μεθόδους, όπως η απόσταξη και να κατανοηθεί η διαδικασία παρασκευής των αποσταζόμενων ποτών.

Διαδικασία:

  • Συναρμολογούμε τη διάταξη που εμφανίζεται στο σχήμα
  • Βάζουμε στη μεγάλη σφαιρική φιάλη κρασί.
  • Θερμαίνουμε με καμινέτο και μετά από λίγο η ρακή αρχίζει να τρέχει από το άλλο άκρο.
  • Βάζουμε στη μεγάλη σφαιρική φιάλη κρασί.
  • Ανοίγουμε το νερό της βρύσης έχοντας την έξοδό του στο νεροχύτη.
πειραματική διάταξη απόσταξης

Εξήγηση – Θεωρητικά Στοιχεία 

Τα βασικότερα συστατικά του κρασιού είναι το νερό περίπου 86% (v/v) και η αλκοόλη περίπου 13%(v/v). Η αλκοόλη είναι πτητικότερη του νερού με σημείο βρασμού 78οC, με αποτέλεσμα να αποστάζει πρώτη όταν θερμαίνουμε το κρασί. Διασχίζοντας τον εσωτερικό σωλήνα του ψυκτήρα ψύχεται, υγροποιείται και συλλέγεται στην έξοδο του ψυκτήρα.

Συμπεράσματα:

  • Τα μίγματα διαχωρίζονται στα συστατικά τους με απλές φυσικές μεθόδους.
  • Η απόσταξη χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να διαχωρίσουμε μεταξύ τους δύο υγρά με διαφορετικά σημεία βρασμού.

Διδακτική αξιοποίηση: Δ, Γ, Λ (Μείγματα, Αλκοόλη)

Δείτε και το βίντεο από το chemview.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *