Σχολείο Αστροφυσικής για μαθητές

Εδώ και αρκετά χρόνια έχει επισημανθεί η έλλειψη των γνώσεων των μαθητών σχετικά με το Γη, το ηλιακό σύστημα και το Σύμπαν, αφού το μάθημα της Αστρονομίας πρώτα έγινε προαιρετικό και στη συνέχεια καταργήθηκε εντελώς. Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ σε συνεργασία με τον δραστήριο σύλλογο Φυσικών Κρήτης δίνουν τη δυνατότητα σε μαθητές Λυκείου να αποκτήσουν γνώσεις σε βασικά θέματα Αστροφυσικής συμμετέχοντας σε ένα εξ αποστάσεως σχολείο το οποίο θα λάβει χώρα από τις 13 έως τις 8 Μαϊου 2021.

Δήλωση συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 1η Μαρτίου

Πληροφορίες στη σελίδα : https://www.ia.forth.gr/el/astroschool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *