Στάσιμα κύματα σε χορδή

Στο πείραμα χρησιμοποιείται ένα επαναφορτιζόμενο τρυπάνι με ένα στραβωμένο καρφάκι σαν πηγή για να δημιουργήσουμε στάσιμα κύματα σε ένα οριζόντιο καλώδιο. 

Το πείραμα αυτό αποτελεί πρωτότυπο πείραμα του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *