Κάτοπτρο Αργύρου

Στο πείραμα αυτό φτιάχνεται αντιδραστήριο Τollens το οποίο επιδρά σε διάλυμα γλυκόζης για τη δημιουργία κατόπτρου στο εσωτερικό μιας κωνικής φιάλης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες του πειράματος εδώ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *