Συσκευή καταγραφής ταλαντώσεων

Η συσκευή καταγραφής απλών αρμονικών ταλαντώσεων είναι ιδιοκατασκευή του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μελέτη της απλής αρμονικής ταλάντωσης.
 
Κατασκευή
Η συσκευή αποτελείται από:  …………………………………………………………
Βίντεο 
Χρήση
 

  • Θέτουμε σε λειτουργία την συσκευή 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *