Παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα

Σκοπός: Να δειχθεί ότι οι καύσεις οργανικών ουσιών παράγουν διοξείδιο του άνθρακα.

Διαδικασία:

  • Συναρμολογούμε την πειραματική διάταξη που εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα.
  • Ανάβουμε λύχνο υγραερίου και παρατηρούμε ότι η φλόγα του κεριού σβήνει.
  • Η δημιουργία καυσαερίων μπορεί να διαπιστωθεί και από το βύθισμα του άκρου του ελαστικού σωλήνα σε νερό. Παρατηρείται ο σχηματισμός φυσαλίδων.

boutanio1   boutanio2

 

Συμπέρασμα:

Kατά την τέλεια καύση όλων των χημικών ουσιών παράγεται πάντα CO2.

Διδακτική αξιοποίηση: Δ, Γ, (Χημικά φαινόμενα, καύσεις)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *