Οξείδωση Αιθανόλης

Στο video πραγματοποιούνται μερικά πειράματα οξείδωσης της αιθυλικής αλκοόλης με ήπια και ισχυρά οξειδωτικά.

Συγκεκριμένα χρησιομοποιείται ως ήπιο οξειδωτικό οξείδιο του χαλκού και στη συνέχεια όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου για το σχηματισμό ακεταλδεϋδης.

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε διάλυμα διχρωμικού καλίου σαν ισχυρό οξειδωτικό για τη δημιουργία οξικού οξέος.

Τέλος πραγματοποιούμε, με διχρωμικό κάλιο, ένα πείραμα προσομοίωσης του αλκοτέστ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *