Συνάντηση ΠΕ04 στο 1ο ΓΕΛ

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στις 12.30μμ στο εργαστήριο Φυσικής του 1ου ΓΕΛ Ρεθύμνου θα παρουσιαστούν σενάρια με πειραματικές δραστηριότητες στα μαθήματα των Φ.Ε που ακολουθούν την διδακτική πρακτική της διερευνητικής
διδασκαλίας.

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν από εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο “Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με διερεύνηση μέσω πειραματισμού”, που διοργανώθηκε από τις ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ Κρήτης σε συνεργασία με τα ΕΚΦΕ της Κρήτης. Τις παρουσιάσεις του προγράμματος, τις εργασίες των επιμορφούμενων καθώς και επιπλέον υλικό θα βρείτε στη σελίδα https://free.openeclass.org/courses/SC1150/

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04 να συμμετέχουν στην συνάντηση όπου θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για την διερεύνηση μέσω πειραματισμού σαν μέθοδο διδασκαλίας στα μαθήματα των Φ.Ε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *